Integritetspolicy och cookies

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) är
Jörg Burckhardt
Dalvik 645
791 92 Falun
joerg@burckhardt.eu


dalarna-webcams.net är en privat webbplats utan reklam och har inga kommersiella intressen.


Loggfiler
Vi registrerar dina besök på vår hemsida och behandlar följande uppgifter: namnet på hemsidan som du besökt, datum och tid för besöket, den mängd data som överförts, browsertyp och version, operativsystemet, hänvisnings-URL (den senaste sidan du besökt), din IP-adress och internetleverantör. Detta är nödvändigt för att hålla webbplatsen säker. Vi behandlar nämnda uppgifter baserat på våra berättigade intressen i enlighet med Artikel 6, paragraf 1 (f) i GDPR. Loggfilen raderas efter sju dagar såvida den inte behövs för att utreda eller bevisa konkreta lagöverträdelser som blivit kända under denna tidsperiod.


Hosting
Inom ramen för hosting sparas alla bearbetade uppgifter som har med driften av webbplatsen att göra. Detta är nödvändigt för att webbplatsen ska fungera. Vi hanterar ovan nämnda uppgifter som en följd av våra berättigade intressen i enlighet med Artikel 6, paragraf 1 (f) i GDPR. För vår onlinenärvaro använder vi tjänster från webbhotell till vilka vi överför ovan nämnda uppgifter.
Data skydd är en viktig fråga när det gäller användningen av OpenMaps. OpenMaps är en online-karttjänst som tillhandahåller information om geografiska platser och lokaler. För att säkerställa att användarnas data skyddas, har OpenMaps implementerat en serie säkerhetsåtgärder och rutiner.


Länkar till andra webbplatser
Behandling av uppgifter av tredje part
Om du följer en länk till en tredje parts webbplats kan dina uppgifter också behandlas av den tredje parten. Detta kan till exempel vara fallet om du fyller i ett kontaktformulär eller gör ett köp på en länkad webbplats. Vi har ingen kontroll över hur tredje parter hanterar dina uppgifter och tar inget ansvar för tredje parters behandling av dina uppgifter.
Dina rättigheter
Om du följer en länk till en tredje parts webbplats gäller den tredje partens integritetspolicy. Vi har ingen kontroll över hur tredje parter behandlar dina uppgifter och rekommenderar att du kontrollerar tredje partens integritetspolicy innan du använder en länkad webbplats.


Inbäddad karta GoogleMaps

“Vi använder Google Maps API för att visa interaktiva kartor på vår webbplats. Google Maps API är en tjänst som tillhandahålls av Google LLC (”Google”). Genom att använda Google Maps på vår webbplats godkänner du att dina data behandlas av Google i enlighet med deras sekretesspolicy.

För att använda Google Maps på vår webbplats kan det hända att vi sparar din IP-adress, vilket inkluderar din geografiska plats. Denna information kan också överföras till Google och lagras på deras servrar. Vi samlar inte in personligt identifierbar information.

Genom att använda vår webbplats med Google Maps integrerat, samtycker du till Googles behandling av din information enligt deras sekretesspolicy. Du kan läsa mer om Googles sekretesspolicy här: https://policies.google.com/privacy.”


Inbäddad Youtube-Videor

Vår webbplats innehåller inbäddade Youtube-videor för att förbättra användarupplevelsen och tillhandahålla relevant innehåll. När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller en inbäddad Youtube-video, kan Youtube placera en eller flera cookies på din enhet. Dessa cookies kan användas för att samla in information om din användning av Youtube-videon, inklusive vilka videor du har tittat på och hur länge du har tittat på dem. Youtube kan också använda informationen för att visa annonser som är relevanta för dina intressen.
Observera att vi inte har kontroll över cookies som placeras av Youtube, och vi har ingen tillgång till information som samlas in av dessa cookies. Vi rekommenderar att du läser Youtube:s sekretesspolicy för mer information om hur de hanterar informationen som samlas in genom deras cookies och videospelare.
Vår webbplats innehåller inbäddade Youtube-videor för att förbättra användarupplevelsen och tillhandahålla relevant innehåll. När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller en inbäddad Youtube-video, kan Youtube placera en eller flera cookies på din enhet. Dessa cookies kan användas för att samla in information om din användning av Youtube-videon, inklusive vilka videor du har tittat på och hur länge du har tittat på dem. Youtube kan också använda informationen för att visa annonser som är relevanta för dina intressen.
Observera att vi inte har kontroll över cookies som placeras av Youtube, och vi har ingen tillgång till information som samlas in av dessa cookies. Vi rekommenderar att du läser Youtube:s sekretesspolicy för mer information om hur de hanterar informationen som samlas in genom deras cookies och videospelare.


Kontaktformulär
Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att sparas av oss för att behandla förfrågan och vid uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.
Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6.1 b i DSGVO om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalstillfället. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt legitima intresse av att effektivt hantera de förfrågningar som riktas till oss (artikel 6.1 f i DSGVO) eller på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO) om du har begärt det.
De uppgifter som du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din förfrågan). Obligatoriska rättsliga bestämmelser – särskilt lagringsperioder – förblir oförändrade.


Instagram-plugin
Funktionerna i Instagram-tjänsten är integrerade på denna webbplats. Dessa funktioner erbjuds av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du koppla innehållet på den här webbplatsen till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. Detta gör det möjligt för Instagram att koppla ditt besök på denna webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, i egenskap av leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur Instagram använder dem.
Användningen av Instagram-pluginprogrammet grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att säkerställa största möjliga synlighet i sociala medier.
Mer information finns i Instagrams sekretesspolicy: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Integrering av externt innehåll
Vi använder externt dynamiskt innehåll för att optimera utseendet och innehållet på hemsidan. När du besöker hemsidan skickas en automatisk förfrågan till innehållsleverantörens hemsida via API. Vissa uppgifter (t.ex. användarens IP-adress) överförs vid denna förfrågan. Därefter överförs det dynamiska innehållet till vår hemsida där det visas. Vi använder externt dynamiskt innehåll I samband med följande funktioner:
Integration av WebCam:
Uppgifter behandlas med anledning av vårt huvudsakliga intresse för att optimera marknadsföringen av våra erbjudanden i enlighet med Artikel 6, paragraf 1 (f) av GDPR.

Tid för datalagring / varaktighet
Vi sparar endast personliga uppgifter så länge det behövs beroende på anledningen till att de ska behandlas, eller tills du drar tillbaka ditt samtycke. I den mån det behöver tas hänsyn till lagstadgade föreskrifter om lagring av uppgifter, kan lagringstiden för viss data vara upp till 10 år oavsett användningsområde.


Dina rättigheter
Information och tillgång
Du kan närsomhelst och kostnadsfritt begära all information vi har sparat om dig.
Korrigering, radering, begränsning av bearbetning (blockering), invändning
Om du inte längre samtycker till att dina personliga uppgifter sparas eller om de inte längre stämmer kan vi efter ditt önskemål radera, blockera eller göra ändringar (såtillvida detta är möjligt under gällande lag). Samma gäller om vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter i framtiden.


Dataportabilitet
På förfrågan gör vi dina uppgifter tillgängliga för dig på ett vanligt förekommande, strukturerat och maskinläsbart format för att du ska kunna överföra din information till ett annat företag.

Rätt att framföra klagomål
Klagomål kan framföras till en tillsynsmyndighet:https://www.datainspektionen.se
Rätt att dra tillbaka samtycke med påverkan av framtiden
Du kan dra tillbaka samtycke med inverkan på framtiden närsomhelst. Tillbakadragandet av samtycket berör inte lagligheten av uppgiftsbehandlingen fram till tidpunkten då samtyckets drogs tillbaka.


Restriktioner
Ovanstående rättigheter tillämpas inte på uppgifter där vi inte kan identifiera informationsobjektet (om uppgifterna t.ex. har anonymiserats för analytiska ändamål). Det är möjligt för dig att utöva din rätt att tillgå information/informeras, få raderat, få blockerat, få rättat eller överföra uppgifter till en annan organisation om du uppger ytterligare information som kan hjälpa oss att identifiera dig.


Utöva dina rättigheter som informationsobjekt
Om du har några frågor om behandlingen av dina personliga uppgifter eller om du önskar att utöva din rätt att tillgå information/informeras om, rätta, blockera, invända, radera eller vill få din data för överföring till en annan organisation, vänligen kontakta oss.